..does it hurt to be dead? Burdel w mej głowie.. jak w damskiej torebce..

1Jun/10Off

dzień dziecka 2010

YouTube Preview Image

to ja chyba nie chcę :)

pozwalam przeczytać również to:
- so you think you can dance
- dziś dzień babci
- streetdance
- tak się układa ścieżki
- przyjacielu ustąp miejsca
Comments (0) Trackbacks (0)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Trackbacks are disabled.