..does it hurt to be dead? Burdel w mej głowie.. jak w damskiej torebce..

8Sep/10Off

the bridge. film.

z depresji nie da się wyjść.
szkoda, że u nas nie ma takiego mostu.. :-(

wrażliwcy - wypierdalać (żeby nie było, że nie ostrzegałem).
YouTube Preview Image

pozwalam przeczytać również to:
- lobotomia
- w marcu jak w garncu.
- imagine
- zakończenie Heavy Rain
- Most Północny im. Lecha Kaczyńskiego ?
Comments (0) Trackbacks (0)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Trackbacks are disabled.