..does it hurt to be dead? Burdel w mej głowie.. jak w damskiej torebce..

23Feb/11Off

radiowe pomyłki

idzie się poszczać.
YouTube Preview Image

pozwalam przeczytać również to:
- sikanie na siedząco – suplement
- grające fontanny w Warszawie
- tą książkę zamiast “tę książkę”
- radiowy głos
- podwyżka vat
Comments (0) Trackbacks (0)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Trackbacks are disabled.