..does it hurt to be dead? Burdel w mej głowie.. jak w damskiej torebce..

25Jun/10Off

michael jackson rocznica śmierci

takim go zapamiętajmy.

michael jackson

YouTube Preview Image pozwalam przeczytać również to:
- kolizja samochodów w warszawie
- Kaczyński w Katyniu
- życie i śmierć socjopaty
- Hanka Mostowiak nie żyje
- zwolnij. włącz myślenie. mapamap.
14Jun/10Off

Kaczyński w Katyniu

poniższa lista obrazuje obecność zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego na obchodach w Katyniu.

  • 10.IV.2006 - nieobecny
  • 17.IX.2006 - nieobecny
  • 10.IV.2007 - nieobecny
  • 17.IX.2007 - (wybory do Sejmu) OBECNY
  • 10.IV.2008 - nieobecny
  • 17.IX.2008 - nieobecny
  • 10.IV.2009 - nieobecny
  • 17.IX.2009 - nieobecny
  • 10.IV.2010 - (kampania prezydencka) OBECNY (przynajmniej taki miał zamiar)

[przedruk z fejsbuka w gazecie]

pozwalam przeczytać również to:
- kwiecień plecień
- winny Kaczyński ?
- bóg tak chciał
- śmierć podczas ulewy
- ostatnia rozmowa Kaczyńskich